IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verdieping Westerschelde: technisch-nautisch onderzoek: deel 3. Maatgevende verkeerssituaties en vaargeulbreedte: B. Tabellen, figuren en bijlage (bijlage bij hoofdstuk 5 en 7 van de projektrapportage)
(1984). Verdieping Westerschelde: technisch-nautisch onderzoek: deel 3. Maatgevende verkeerssituaties en vaargeulbreedte: B. Tabellen, figuren en bijlage (bijlage bij hoofdstuk 5 en 7 van de projektrapportage). Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart: Dordrecht. tabellen, figuren pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Onderzoek naar de bij verschillende verkeerssituaties vereiste breedte van de vaargeul naar Antwerpen is gestart met een inventarisatie van de randvoorwaarden voor de verbetering van de maritieme toegankelijkheid van de haven van Antwerpen. Enerzijds betreft dit de maatgevende scheepsafmetingen en vaarschema's, anderzijds de karakteristieken van de vaarweg. Verder is er een studie uitgevoerd naar regels, die in de literatuur worden genoemd voor het ontwerp van vaarwegen. Die ontwerpregels zijn getoetst aan de huidige vaarpraktijk op de Westerschelde, aan berekeningen met een mathematisch model voor het manouvreren van schepen en aan een ongevallenanalyse.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top