IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Meetverslag zuigingshinder en hinderlijke waterbeweging in de haven van Walsoorden
Kramer, A.J. (1988). Meetverslag zuigingshinder en hinderlijke waterbeweging in de haven van Walsoorden. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 9 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Kramer, A.J.

Abstract
    In de afgelopen jaren heeft men in de haven van Walsoorden regelmatig hinder ondervonden van heftige waterbeweging (golfhoogtes en stromingen) in de haven tijdens en na het passeren van (zee)schepen. Enerzijds veroorzaken golven problemen bij het laden en ontladen van schepen, anderzijds leiden stromingen en golven soms tot breuk van trossen bij afgemeerde schepen. Dit laatste kan leiden tot grote schade aan schip en/of kade. Er zijn plannen om de Westerschelde te verdiepen, hetgeen de negatieve effecten zou kunnen vergroten. Daarom zijn metingen verricht betreffende het vaargedrag van passerende zeeschepen op de Westerschelde en de scheepsgeïnduceerde waterbeweging (golfhoogtes en stroomsnelheden) op twee lokaties in de haven van Walsoorden. Dit is een verslag van deze metingen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author