IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Indeling en inrichting verkeerspost Terneuzen
Smit, J. (1977). Indeling en inrichting verkeerspost Terneuzen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 24 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Smit, J.

Abstract
    Ten behoeve van een nieuwe verkeerspost te Terneuzen wordt een pakket van eisen gegeven aangaande ontwerpcriteria voor de inrichting, bezetting en apparatuur. Deze eisen zijn gebaseerd op de werkzaamheden van de verkeersleiding zoals deze voortvloeien uit de verantwoordelijkheden van Rijkswaterstaat en op de actie en communicatiepatronen voor de toekomstige verkeersleiding vanuit de geplande centrale post. Nagegaan is voorts welke apparatuur en communicatiemiddelen daarbij nodig zijn. Gedetailleerd wordt ingegaan op de eisen waaraan de operationele ruimte moet voldoen. Tenslotte is gekeken naar de mogelijkheid tot integratie van de radarpost Terneuzen in het geplande walradarsysteem langs de Westerschelde en de verkeerspost van Rijkswaterstaat.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author