IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Berekeningen naar het effect van verdiepingswerken en lozingen van het Zoommeer op de chloridegehalten op de Westerschelde
Daamen, J.W.; Lefèvre, F.O.B. (1982). Berekeningen naar het effect van verdiepingswerken en lozingen van het Zoommeer op de chloridegehalten op de Westerschelde. Notitie WWKZ, 82.V334. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en waterbeweging, district kust en zee, adviesdienst Vlissingen: Vlissingen. 9 + bijlagen pp.
Part of: Nota WWKZ. Rijkswaterstaat. District Kust en Zee, more

Available in  Authors 

Keywords
    Chlorides; Dredging; Models; Sewage disposal; Water quality; ANE, Netherlands, Volkerak-Zoommeer L. [Marine Regions]; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Daamen, J.W.
  • Lefèvre, F.O.B.

Abstract
    Ten behoeve van de Werkgroep " Verdieping Westerschelde, getij en diffusie (VWG) " zijn een aantal berekeningen uitgevoerd naar het effect van toekomstige verdiepingswerken en lozingen van het Zoommeer op de getijgemiddelde chloridegehalten op de Westerschelde. De berekeningen zijn uitgevoerd met eenééndimensionaal, niet stationair waterkwaliteitsmodel.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors