IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verdieping Westerschelde : technisch-nautisch onderzoek : deel 2 : de invloed van het golfklimaat op de vereiste diepgang : bijlage bij hoofdstuk 5.3 en 7.9 van de projektrapportage
(1982). Verdieping Westerschelde : technisch-nautisch onderzoek : deel 2 : de invloed van het golfklimaat op de vereiste diepgang : bijlage bij hoofdstuk 5.3 en 7.9 van de projektrapportage. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 66 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    In deze nota wordt nagegaan of er deining voorkomt in het mondingsgebied van de Westerschelde en, voor zover dat het geval is, wat daarvan de gevolgen zijn voor de vaart met de voor verdieping van de vaargeul naar Antwerpen maatgevende schepen. Om te kunnen vaststellen in welke mate er deining voorkomt, zijn op een viertal plaatsen in het mondingsgebied gedurende ruiméén jaar golfmetingen verricht.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top