IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verkeersbegeleiding hoofdtransportassen vaarwegennet: projektplan SVV-projekt nr. 21
de Boer, W. (1990). Verkeersbegeleiding hoofdtransportassen vaarwegennet: projektplan SVV-projekt nr. 21. Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart: Rotterdam. 20 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Shipping; Traffic management; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • de Boer, W.

Abstract
    Het overheidsbeleid (o.a. SVV II) is erop gericht de problemen met kongestie en milieu door wegverkeer zoveel mogelijk te beperken. Daartoe dient de positie van railvervoer en vervoer over water versterkt te worden. Voor wat betreft de scheepvaart is een vlotte en veilige verkeersafwikkeling van belang, zeker op de hoofdtransportassen : de route Rotterdam - Duisburg, de route IJmuiden - Amsterdam - Amsterdam Rijn Kanaal - (Lekkanaal) - Duisburg, en de route Rotterdam - Dordrecht - Antwerpen, de Westerschelde en het Kanaal van Terneuzen naar Gent. Ook de toenemende schaalvergroting vereist een efficiënt gebruik van de vaarweg. Verkeersbegeleiding is hierbij noodzakelijk. De kommunikatie tussen vaarwegbeheerder, met name de verkeersleiders op de verkeersposten, en vervoerder dient verbeterd te worden, o.a. door het aanbieden van een basis telematica infrastructuur. Dit project heeft tot doel de voorwaarden voor een goede communicatie en verkeersbegeleiding te scheppen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author