IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Natuurontwikkeling " De Kaloot ": projectplan 1997
(1997). Natuurontwikkeling " De Kaloot ": projectplan 1997. Notitie AXW, 1001.97. Rijkswaterstaat, Directie Zeeland: Middelburg. 19 pp.
Part of: Notitie AXW. Directie Zeeland: Middelburg, more

Available in
Document type: Project report

Keywords
    Marine parks; Nature conservation; ANE, Netherlands, Westerschelde, Kaloot [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Abstract
    Het LIFE project MARS is een gezamenlijk project van Nederland en Vlaanderen, gericht op het behoud en herstel van slikken en schorren in het estuarium van de Schelde. In het Nederlandse deelproject is ervoor gekozen het natuurgebied " De Kaloot " in Zeeland een opknapbeurt te geven en het beheer van het gebied voor een langere termijn te regelen. In het projectplan worden voor 1997 de activiteiten en producten weergegeven, naast de personele en financiële planning.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top