IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verspreiding boorspecie in de Westerschelde: simulaties met een slibverspreidingsmodel
Boon, J.G.; Nolte, A.J. (2001). Verspreiding boorspecie in de Westerschelde: simulaties met een slibverspreidingsmodel. WL | Delft Hydraulics: Delft. 22 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Modelling; Mud; Ocean dumping; Tunnels; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Boon, J.G.
  • Nolte, A.J., more

Abstract
    Om het effect van de verspreiding van de boorspecie op de slibhuishouding nader in beeld te brengen, wordt een monitoringsprogramma uitgevoerd onder naam Boorspecie. Dit programma maakt gebruik van een combinatie van technieken, waaronder in-situ metingen van troebelheid en aanslibbing, remote sensing en een slibtransprotmodel.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors