IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kust en zee in perspectief
(1995). Kust en zee in perspectief. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 89 pp.

Available in
Document type: Conference

Keywords
    Coastal zone; Hydrography; Europe, Schelde R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Abstract
    Bevat: Hydroinformatics of the Coastal Zone / M.B. Abbott ; Op weg naar een dialoog over hydro-informatie / J. de Jong ; Duurzame veiligheid en duurzaam belang / W.T. van Gelder ; Van halfwaarde tot meerwaarde: van versnellende cyclische aanpassingen en adaptieve waterstaat / L. Bijlsma ; Beheer in een dynamisch gebied en wel Rijn- en Maasmond / L.A. Bosch ; Multidisciplinaire aanpak van beheersproblemen / K.B. Robaczewska en A. Opperhuizen ; Beleidsplan sanering waterbodem Beneden-Zeeschelde / J. Claessens ; Duurzaamheid van relaties: de rol van communicatieve zelfsturing / A.R. Kop ; Met nieuwe uitdagingen de 21ste eeuw in! / H.L.F. Saeijs.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top