IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Scheepvaartstromen in Zuid-west Nederland: samenvatting projekt nr. S70.22
Nuhoff, H.A. (1977). Scheepvaartstromen in Zuid-west Nederland: samenvatting projekt nr. S70.22. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 10 + tabellen + figuren + bijlagen pp.

Available in  Author 
Document type: Summary

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Nuhoff, H.A.

Abstract
    Gepresenteerd worden de resultaten van een onderzoek, gehouden in 1971, met als doel het bestaande verkeers- en vervoerspatroon van de scheepvaart in Zuid-West Nederland vast te leggen en na te gaan, welke veranderingen openstelling van de nieuwe Schelde-Rijnverbinding hierin te weeg zal brengen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author