IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Twee normstellings-methoden: een vergelijking aan de hand van effectconcentraties bij watervogels in de Westerschelde
Schobben, J.H.M.; Eys, Y.A. (1990). Twee normstellings-methoden: een vergelijking aan de hand van effectconcentraties bij watervogels in de Westerschelde. Notitie GWAO, 90.10101. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: Den Haag. 37 pp.
Part of: Nota GWAO. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg, more

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Schobben, J.H.M., more
  • Eys, Y.A.

Abstract
    In deze notitie worden twee normstellingsmethodes met elkaar vergeleken. De RAB-methode (Risico Analyse Bodemverontreiniging) zoals voorgesteld door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is gebaseerd op het verschil in gevoeligheid tussen soorten. Het uitgangspunt van de tweede methode, de DBW-methode van de Dienst Binnenwateren / RIZA van Rijkswaterstaat, is gebaseerd op mengseltoxiciteit en wordt toegepast om de algemene milieukwaliteit vast te stellen. De vergelijking vindt plaats aan de hand van effectconcentraties bij watervogels.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors