IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Startnota m.e.r.-procedure Westerschelde Oeververbinding
(1987). Startnota m.e.r.-procedure Westerschelde Oeververbinding. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 41 pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Voor een eventueel besluit tot vaststelling van een nieuw tracé voor de vaste Westerschelde-oeververbinding is, op grond van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, een milieu-effectrapportage (m.e.r.) vereist. De m.e.r.-procedure wordt geïntegreerd met de tracévaststellingsprocedure, welke aanvangt met het uitbrengen van deze startnota.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top