IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Startnotie trajectnota / m.e.r. RW61: Schoondijke - Hoek
(1998). Startnotie trajectnota / m.e.r. RW61: Schoondijke - Hoek. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 32 pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Er is voorgenomen een deel van Rijksweg 61 te verbeteren. Het gaat hier om het weggedeelte dat loopt van de aansluiting op de Westerschelde Tunnel (WST) bij Hoek tot en met de bebouwde kom van Schoondijke. De aansluitende weggedeelten van Rijksweg 58 in Schoondijke zelf worden ook betrokken bij deze studie. Een deel van de weg maakt deel uit van het demonstratie-project 'Duurzaam Veilig in West-Zeeuwsch-Vlaanderen'. Voordat het besluit tot verbetering van de weg genomen wordt, zal eerst de zogenaamde tracéwet-procedure doorlopen moeten. Hierin zijn de tracévaststellingsprocedure, de m.e.r.-procedure en de ruimtelijke ordeningsprocedure geïntergreerd. Deze startnotitie is de eerste stap van deze procedure en is ter voorbereiding van de milieu-effectrapportage en de op te stellen Trajectnota.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top