IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

GIS Westerschelde : de gebruiksmogelijkheden van geografische informatiesystemen voor de afdeling Rivierkunde
Van Kleef, O. (1992). GIS Westerschelde : de gebruiksmogelijkheden van geografische informatiesystemen voor de afdeling Rivierkunde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 19 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Van Kleef, O., more

Abstract
    In deze rapportage wordt verslag gedaan van het pilot-onderzoek GIS (Geografische Informatie Systemen) door en ten behoeve van de afdeling Rivierkunde (NWL) van Rijkswaterstaat, Directie Zeeland. De pilot heeft tot doel de gebruiksmogelijkheden van Gis voor Directie Zeeland in het algemeen en de afdeling NLW in het bijzonder te onderzoeken. Het accent in dit onderzoek ligt op het gebruik van een GIS voor het analyseren van morfologische veranderingen, het studiegebied is daarbij geografisch beperkt tot de Westerschelde. Tijdens de pilot zijn een aantal kaartlagen gedigitaliseerd, bestaande databestanden geconverteerd en zijn voor de presentatie van de gegevens nieuwe symbolensets aangemaakt. Tevens is enige ervaring opgedaan met analysetechnieken binnen Arc/Info. Gebleken is dat voor de afdeling NWL een GIS een uitstekend hulpmiddel is voor opslag, analyse en presentatie van data.De komende tijd zal het GIS door NLW verder worden uitgebouwd, o.a. voor analyse van lodingdata. Besloten wordt met een uitgebreide

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author