IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Stationaire, één-dimensionale diffusie in getij-estuaria in het algemeen en in het Westerschelde-estuarium in het bijzonder
Bakker, W.T. (1975). Stationaire, één-dimensionale diffusie in getij-estuaria in het algemeen en in het Westerschelde-estuarium in het bijzonder. Notitie WWKZ, 75.V005. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en waterbeweging, Studiedienst Vlissingen: Vlissingen. 19 + bijlagen pp.
Part of: Nota WWKZ. Rijkswaterstaat. District Kust en Zee, more

Available in  Author 

Keywords
    Diffusion; Tides; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Bakker, W.T.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author