IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Sedimentatie in de trog welke is ontstaan rondom het scheepswrak Zamosc in het Pas van Terneuzen
de Jong, H. (1982). Sedimentatie in de trog welke is ontstaan rondom het scheepswrak Zamosc in het Pas van Terneuzen. Notitie WWKZ, 82.V007. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en waterbeweging, district kust en zee, adviesdienst Vlissingen: Vlissingen. 50 + bijlagen pp.
Part of: Nota WWKZ. Rijkswaterstaat. District Kust en Zee, more

Available in  Author 

Keywords
    Dredging; Sedimentation; Wrecks; ANE, Netherlands, Westerschelde, Pas van Terneuzen [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • de Jong, H.

Abstract
    Deze nota geeft een analyse van het sedimentatieproces in de trog die is ontstaan rondom het scheepswrak " Zamosc " . Een inzicht in dit proces werd van belang geacht voor de aanzanding van de te baggeren tunnelsleuf van de Westerschelde Oeververbinding. Bij het onderzoek is nagegaan in hoeverre de uit de materiaaltransportmetingen afgeleide sedimentatie correspondeert met de uit lodingen geconstateerde bodemveranderingen. Hiertussen blijkt een goede overeenkomst te bestaan. De nauwkeurigheid van de bepaalde hoeveelheden is echter zodanig dat hieraan geen vergaande betekenis kan worden toegekend. De vastgestelde sedimentatie komt eveneens in redelijke mate overeen met de aanzandingsrelatie die destijds is afgeleid voor de in 1965 gebaggerde zinkersleuf (nota WWKZ-80.V002).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author