IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Beoordeling voorgesteld ontwerp voor de talud- en bodembescherming te Walsoorden
Hernandez, J.A.; Buitenrust Hettema, A.M.H. (1989). Beoordeling voorgesteld ontwerp voor de talud- en bodembescherming te Walsoorden. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW): Delft. ii, 20 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Hernandez, J.A.
  • Buitenrust Hettema, A.M.H.

Abstract
    Bij Walsoorden (Zeeuws Vlaanderen, Westerschelde) dient een bodembescherming aangebracht te worden. Door de Directie Zeeland van Rijkswaterstaat is hiervoor een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is getoetst op stabiliteit van de bestorting. Getoetst is op toplaag stabiliteit, filter stabiliteit en grondmechanische stabiliteit. Geconcludeerd wordt dat de toplaag dynamisch stabiel is en voldoet aan de gestelde eisen. Voor de constructie in de invloedszone van de windgolven zijn verschillende varianten mogelijk.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors