IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De ontwikkeling van de schaaroevers van de overloop van Valkenisse en het Nauw van Bath tot omstreeks 1980
de Looff, D. (1984). De ontwikkeling van de schaaroevers van de overloop van Valkenisse en het Nauw van Bath tot omstreeks 1980. Notitie WWKZ, 84.V013. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en waterbeweging, district kust en zee, adviesdienst Vlissingen: Vlissingen. 28 + bijlagen pp.
Part of: Nota WWKZ. Rijkswaterstaat. District Kust en Zee, more

Available in  Author 

Keywords
    Dredging; Geomorphology; ANE, Netherlands, Westerschelde, Nauw van Bath [Marine Regions]; ANE, Netherlands, Westerschelde, Overloop van Valkenisse [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • de Looff, D.

Abstract
    Het bovenstrooms van Hansweert gelegen deel van de Westerschelde wordt reeds sinds omstreeks 1900 door baggerwerken beïnvloed. Sinds 1920 en met name in de periode 1971-1980 was dat in toenemende mate het geval. Naast een toeneming van de hoofdgeulen (doorsneden en volumina) hebben de baggerwerken mede tot een versterking van de inscharing van de schaaroevers langs de Overloop van Valkenisse en het Nauw van Bath geleid. Voor de periode 1971-1980 kan het Nederlandse aandeel in de afvoer op 10% en het Belgische aandeel op 90% worden gesteld.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author