IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onderzoek naar te treffen voorzieningen ter bescherming van het tunnelgedeelte van de Westerschelde oeververbinding
de Looff, D.; van Dam, D. (1980). Onderzoek naar te treffen voorzieningen ter bescherming van het tunnelgedeelte van de Westerschelde oeververbinding. Notitie WWKZ, 80.V008. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en waterbeweging, Studiedienst Vlissingen: Vlissingen. 64 + bijlagen pp.
Part of: Notitie WWKZ. Rijkswaterstaat. District Kust en Zee, more

Available in Authors 

Keywords
    Civil engineering; Geomorphology; Tunnels; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • de Looff, D.
  • van Dam, D.

Abstract
    Langs de rechter (noordelijke) oever is het tunneldak van de Westerschelde oeververbinding over een beperkt gedeelte boven de huidige bodemligging geprojecteerd. Voor het overige deel is het tunneldak onder de huidige geulbodem gelegen. In de toekomst is het (plaatselijk) verdwijnen van de gronddekking op het tunneldak zeker niet uitgesloten. Een dergelijke situatie is voor de instandhouding van de tunnel zonder nadere voorzieningen onaanvaardbaar. De in dit kader (evt. te voren) te treffen voorzieningen worden in deze nota nader beschouwd. Hierbij wordt ook aan de bescherming van de linker- en rechter geuloever aandacht besteed. Ter beoordeling van de in de toekomst in het tunneltracé mogelijk te verwachten wijzigingen in de bodemligging is geulontwikkeling voor het omliggende gebied over een langere periode beschouwd (vanaf 1800). In samenhang hiermee is ook het periodiek optreden van plaatvallen in de noordelijke rand van de Platen van Ossenisse ter sprake gebracht.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors