IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Zonewateren
Padding, P.; Westdijk, C.V.J. (2004). Zonewateren. Rijkswaterstaat: Rotterdam. 13 pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Padding, P.
  • Westdijk, C.V.J.

Abstract
    Onderzoekt of de huidige zone-indeling voor de binnenwateren nog voldoet. Golfhoogten zijn bepalend voor de indeling in een bepaalde zone. Op basis van het RIZA modelonderzoek ?Golfhoogten zonering vaarwater binnenwateren, d.d. 8 oktober 2003?. wordt een advies gegeven over een eventuele herziening van de huidige zone-indeling. Conclusie luidt, dat voor de gesloten watersystemen de huidige zone-indeling voldoet, maar dat voor sommige open watersystemen (Waddenzee Eems-Dollard, Westerschelde West, en IJmuiden) een andere zone-indeling wenselijk is.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors