IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Het Nederlandse Loodswezen in de branding (2)
de Jong, R.P. (2003). Het Nederlandse Loodswezen in de branding (2). Marit. Ned. 92(6): 4-7
In: Maritiem Nederland. Ten Brink Maritiem: Meppel. ISSN 1380-6742, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • de Jong, R.P.

Abstract
    Volgt de geschiedenis van het loodswezen na 1989. Evaluaties leidden tot de Commissie Verzelfstandiging Loodsdienst en de Commissie Brede Heroverweging Loodswezen (commissie Frissen). Gaat in op de afspraken met Antwerpen, het Scheldetraktaat. In 1997 werd het loodsen van zeeschepen ingebracht in de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW), wat leidde tot een aantal kabintsvoorstellen. De loodsplicht werd intussen verder versoepeld. Zet uiteen wat de huidige problemen zijn waar het loodswezen mee te maken heeft.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author