IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Voortgangsrapportage beheer Binnenschelde 1991
van den Hark, M.H.C.; Iedema, C.W. (1992). Voortgangsrapportage beheer Binnenschelde 1991. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 11 + figuren pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • van den Hark, M.H.C., more
  • Iedema, C.W., more

Abstract
    In aansluiting op de eindrapportage over het waterbeheer van de Binnenschelde (AX 91.047) worden in deze notitie de ontwikkelingen in 1991 weergegeven t.a.v. het waterbeheer, het actief biologisch beheer en de ontwikkelingen op het terrein van de waterkwaliteit. Voorts worden beheersadviezen aangereikt op het vlak van doorspoelbeheer, peilbeheer, waterplantenbeheer en visstandsbeheer. Het rapport besluit met conclusies en prognoses.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors