IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Vierbaksduwvaart op de Westerschelde
(1993). Vierbaksduwvaart op de Westerschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV): Rotterdam. 17 + bijlage pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Na het gereedkomen van de verbreding van het Kanaal door Zuid Beveland worden een aantal mogelijke problemen voorzien met betrekking tot de verkeersafwikkeling tussen de zeevaart en de vierbaksduwvaart op de Westerschelde. Naar aanleiding hiervan worden in dit rapport de volgende aspecten behandeld: -interactie zeevaart en binnenvaart op de Westerschelde; -een literatuuronderzoek naar de krachten in koppeldraden; -een inventarisatie van scheepsongevallen waarbij duweenheden betrokken zijn; -een praktijkonderzoek op basis van interviews afgenomen bij duwbootkapiteins, loodsen en verkeersleiders, waarbij huidige en te verwachten problemen zijn geïnventariseerd., Besloten wordt met een lijst van conclusies.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top