IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Correlatie-onderzoek zoute wateren: evaluatie chemische meetnet
van der Meulen, E.C.J. (1995). Correlatie-onderzoek zoute wateren: evaluatie chemische meetnet. Adviesbureau modellering en Optimalisatie (AMO): Hengelo. 83 pp.

Available in  Author 

Keywords
Author keywords
    Waterkwaliteit/Meetnet

Author  Top 
  • van der Meulen, E.C.J.

Abstract
    In het kader van de evaluatie van het Chemische Meetnet van Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) is een correlatie-onderzoek verricht. Het onderzoek betreft de gebieden de Westerschelde, de Noordzee bij Noordwijk, de Waddenzee West en de Eems-Dollard. Van een aantal waterkwaliteitsvariabelen is de correlatie onderzocht in de ruimte en in de tijd voor alle locaties in het meetnet. Door analyse van reeksen van een locatie met een andere dichtbij gelegen locatie van eenzelfde waterkwaliteitsvariabele is de afhankelijkheid in de ruimte bepaald. Door de reeks van een waterkwaliteitsvariabele op één bepaalde locatie te analyseren is de autocorrelatie, de afhankelijkheid in de tijd, bepaald.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author