IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verdieping Westerschelde; effecten van de bagger- en stortactiviteiten in de gemeente Hontenisse
de Jong, S.A. (1996). Verdieping Westerschelde; effecten van de bagger- en stortactiviteiten in de gemeente Hontenisse. Notities NWL, 96-23. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 21 + bijlagen pp.
Part of: Notities NWL. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • de Jong, S.A., more

Abstract
    In deze notitie worden de effecten van de verruiming van de vaargeul in de Westerschelde op het ecosysteem afgeleid uit: -veranderingen in habitat, en -veranderingen in het voedselweb. Inzicht in beide factoren is nodig om het totale effect van de verruimingsactiviteiten op de natuurwetenschappelijke waarde van het gebied te kunnen inschatten. Voorts worden de huidige en toekomstige baggeractiviteiten en stortactiviteiten binnen het gebied van de VBBW (Voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan Westerscheldemond) en de effecten hiervan op habitat en voedselweb beschreven.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author