IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Oorzaak en te nemen maatregelen ten aanzien van de inscharende linkeroever van de Overloop van Valkenisse, ter hoogte van Baalhoek
(1986). Oorzaak en te nemen maatregelen ten aanzien van de inscharende linkeroever van de Overloop van Valkenisse, ter hoogte van Baalhoek. Notitie NXL-86 002. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 19 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    In deze notitie zijn voor de inscharende linkeroever in het Baalhoek de reeds eerder uitgevoerde studies: Nota WKZ - 79.V007, 1979, Nota WKZ-84.VO13, 1984 en Studierapport Verdieping Westerschelde 48'/43', 1984, samengevat. Voorts wordt de uit te voeren oeververdediging met een kostenraming gepresenteerd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top