IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onderzoek tijpoorten Westerschelde : Randvoorwaarden waterstanden, golven en stroomsnelheden
Lievense, P. (1992). Onderzoek tijpoorten Westerschelde : Randvoorwaarden waterstanden, golven en stroomsnelheden. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 9 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Lievense, P.

Abstract
    Voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer van en naar de Nederlandse havens wordt onderzoek verricht naar de tijpoorten van deze havens. Hiervoor is het computerprogramma HARAP (HARbour APproach) ontwikkeld. In het onderzoek naar de tijpoorten van de Westerschelde gaat het om het scheepvaartverkeer van en naar de Sloehaven in Vlissingen-Oost. Door directie Zeeland worden de randvoorwaarden aangeleverd met betrekking tot waterstanden, stroomsnelheden en golven, welke veelal bestaan uit frequentieverdelingen van de benodigde parameters. Deze nota is een presentatie van de aangeleverde randvoorwaarden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author