IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Cijfers achter de belasting van het Schelde-estuarium over de periode 1980 - 1991
Schouwenaar, A. (1993). Cijfers achter de belasting van het Schelde-estuarium over de periode 1980 - 1991. Werkdocument RIKZ, GWWS-93.817x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 161 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 
Document type: Interim report

Keywords
    Water quality; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Schouwenaar, A.

Abstract
    In dit werkdocument wordt een overzicht gegeven van de lozingsbronnen en de belasting door vijftien stoffen of parameters op het Schelde-estuarium in de periode 1980 tot en met 1991 en van vijf organische microverontreinigingen op de Westerschelde in de periode 1983 tot en met 1991. De basisgegevens zijn, in het kader van het project SCHOON, geschikt gemaakt als input voor het waterkwaliteitsmodel van het Schelde-estuarium. Binnen dit model is het gebied verdeeld in 14 segmenten. Met deze gegevens is de belasting op het estuarium berekend. Er worden acht categorieën onderscheiden. De belasting t.g.v. de lozingen worden per bron, per segment met het relatieve aandeel per categorie en van het totale gebied met het relatieve aandeel per segment gepresenteerd. Verder wordt de belasting op de modelrand gegeven. Deze belastinggegevens dienen als basis voor het rapport DGW-92.042 " Ontwikkeling in de belasting en de waterkwaliteit van het Schelde-estuarium in de periode 1980-1991 " .

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author