IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Calamiteitenbestrijding op de Zeeuwse Rijkswateren
Ras, S.L.; Schaleven, M.J. (1994). Calamiteitenbestrijding op de Zeeuwse Rijkswateren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 35 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Ras, S.L.
  • Schaleven, M.J.

Abstract
    Uitgaand van de beschikbare gegevens van de scheepvaart op de Zeeuwse vaarwegen wordt in deze notitie achtereenvolgens bepaald waar zich in het beheersgebied van directie Zeeland concentratiepunten van scheepsongevallen bevinden, hoe groot de kans op uitstroming van milieugevaarlijke stoffen is en in hoeverre het huidige bestrijdingsmaterieel kwantitatief en kwalitatief voldoende is en waar het moet worden opgeslagen voor een optimale calamiteitenbestrijding. Concentratiepunten van scheepsongevallen en lozingen blijken vooral te liggen nabij sluizen en havens en op de Westerschelde in enkele bochten en ankergebieden. De hoeveelheden oliekerende schermen op de opslaglokaties zijn in het algemeen voldoende om een calamiteit van flinke omvang te kunnen bestrijden. Besloten wordt met een lijst van conclusies en aanbevelingen en een stappenplan om verbeteringen aan te brengen op het gebied van calamiteitenbestrijding.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors