IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Belasting en effecten van menselijke activiteiten in de Nederlandse Kustwateren: eindrapport
Knoben, R.A.E.; Limbeek, M.C.E.; Ietswaart, T.; Van der Vegte, J.W. (2003). Belasting en effecten van menselijke activiteiten in de Nederlandse Kustwateren: eindrapport. Royal Haskoning: Rotterdam. 85 + bijlagen pp.

Available in  Authors 
Document type: Final report

Keywords
    Benthos; Phytoplankton; ANE, Netherlands [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Knoben, R.A.E., more
  • Limbeek, M.C.E.
  • Ietswaart, T., more
  • Van der Vegte, J.W.

Abstract
    Doel van deze studie is het beschrijven van de menselijke (niet chemische en morfologische) activiteiten en belastingen en de relevante effecten op de biologische kwaliteitselementen voor het Nederlandse kustwater van de Noordzee. Daarbij geldt tevens als doel het uitwerken van de beoordeling van de significanties van de belastingen en effecten. Voor kustwateren zijn de relevante biologische kwaliteitselementen het fytoplankton, de macrofyten en de benthische fauna. Het rapport biedt informatie voor kustwateren van de stroomgebieden van de Schelde, Maas en Rijn.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors