IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Westerschelde-oeververbinding: krachten op en verplaatsingen van de tunnelelementen ten gevolge van stroomdruk
Eysink, W.D. (1981). Westerschelde-oeververbinding: krachten op en verplaatsingen van de tunnelelementen ten gevolge van stroomdruk. Waterloopkundig Laboratorium: Delft. 36 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Models; Tunnels; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Eysink, W.D.

Abstract
    Verslag van onderzoek naar de gemiddelde stroomkrachten op de tunnelelementen tijdens uitvaren, afmeren en afzinken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author