IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Markerwaard: liever wat anders
(1985). Markerwaard: liever wat anders. CDJA: Den Haag. 23 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Na een historisch overzicht, worden diverse aspecten (milieu, landbouw, recreatie, energie, werkgelegenheid, kosten, financiering) , bekeken die een rol spelen bij de inpoldering van de Markerwaard. Gepleit wordt af te zien van inpoldering. Er worden suggesties gedaan om in plaats hiervan uit te voeren: verbetering infrastructuur NS; vaste oeververbinding Westerschelde; Plan- Lievense; Windenergie-ontwikkeling en investeringen in het regionaal ontwikkelingsbeleid.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top