IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Vaargids voor Vlaanderen & Wallonië
de Clercq, L. (1990). Vaargids voor Vlaanderen & Wallonië. Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen: Antwerpen. ISBN 90-6304-145-4. 317 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • de Clercq, L.

Abstract
    In de gids worden 43 vaartrajekten beschreven. Aan de orde komen o.a. aanduidingen van afmeerplaatsen, de aanwezigheid van bunkerplaatsen en waterinnamepunten, de mate van aantrekkelijkheid van de omgeving, bezienswaardigheden, de drukte van pleziervaart en beroepsvaart, afstanden, ideale snelheid, vaartijden, bruggen, bedieningstijden van kunstwerken. Verder wordt beschreven hoe men havens het best kan naderen. Aan de 160 sluizen op de beschreven trajekten is bijzondere aandacht geschonken (vervalcijfers, adviezen over de lengte van landvasten, de wenselijkheid van assistentie). Bevat 181 officiële geografische kaarten (schaal 1:25.000) en detailtekeningen van de ligging en indeling van jachthavens. Naast de Belgische vaarwegen worden ook stukken beschreven van de Maas en het Julianakanaal in Limburg, de Brabantse kanalen met een aansluiting naar noord-België en de Westerschelde met jachthavens en havens.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author