IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ribbelvormen, waterbeweging en hun onderlinge samenhang in een getijdengebied (Plaat van Ossenisse, Westerschelde)
Berben, F.M.L.; Brouwer, M.J.N.; Kohsiek, L.H.M.; Lemkes, J.C.A.; Steyaert, F.H.I.M. (1978). Ribbelvormen, waterbeweging en hun onderlinge samenhang in een getijdengebied (Plaat van Ossenisse, Westerschelde). IRO/Rijksuniversiteit Utrecht. Geografisch instituut: Utrecht. 214 pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Geomorphology; Intertidal environment; Sand ripples; ANE, Netherlands, Westerschelde, Platen van Ossenisse [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Berben, F.M.L.
  • Brouwer, M.J.N.
  • Kohsiek, L.H.M.
  • Lemkes, J.C.A.
  • Steyaert, F.H.I.M.

Abstract
    Verslag van een dynamisch geomorfologisch onderzoek op de plaat van Ossenisse. Het eerste deel beschrijft de meetmethoden, meetinstrumenten, gegevensverwerking en meetresultaten. Het tweede deel beschrijft de gevonden relaties tussen de variabelen van bodemvorming en waterbeweging. Op basis hiervan is de morfodynamiek van de hele zandplaat afgeleid.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors