IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Nautische toegankelijkheid en veiligheid van het Schelde estuarium in het kader van de langetermijnvisie
van Doorn, J.T.M.; van der Tak, C. (2000). Nautische toegankelijkheid en veiligheid van het Schelde estuarium in het kader van de langetermijnvisie. MARIN: Wageningen. 67 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords

Authors  Top 
  • van Doorn, J.T.M.
  • van der Tak, C.

Abstract
    Onderzoekt de samenhang tussen het technisch (vaarweg-)beheer en het nautisch (scheepvaart-)beheer van de vaarweg vanuit zee tot bij Antwerpen. Beschrijft de verwachte ontwikkeling van diverse scheepstypen van de wereldhandelsvloot en in het bijzonder de wereldhandelsvloot in relatie tot het Schelde-estuarium. Gaat vervolgens in op de eisen die de bedoelde scheepstypen stellen aan de (hoofd)vaarweg vanaf de zee (loodskruispost Wandelaar) tot en met de rede van Antwerpen en de overige Nederlandse en Vlaamse Scheldehavens (vice versa), in termen van breedte, diepte, bochtstralen, etc. Beschrijft dan de mate waarin de vaarmogelijkheden voor de verschillende scheepstypen worden vergroot ingeval de hoofdvaargeul wordt verruimd. Beschouwt daarbij ook de toepassing van navigatie ondersteunende maatregelen. Onderzoekt voorts de mogelijkheden van getij-onafhankelijke vaart (met name ten behoeve van grote en diepstekende containerschepen die varen tussen Antwerpen en de loodskruispost Wandelaar) en getijgebonden vaart

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors