IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Dossier Water: versnelde uitvoering van waterprojecten
De Boo, M.; Moerkamp, J.; Oosten, A.; Roosekrans, P.; Van Der Schans, S.; Stam, M. (2005). Dossier Water: versnelde uitvoering van waterprojecten. Dossier Water. Dossierreeks Ver-der. Arcadis: Arnhem. 31 pp.
Part of: Dossierreeks Ver-der. Arcadis: Arnhem, more

Available in  Authors 

Keywords
    Water management; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • De Boo, M.
  • Moerkamp, J.
  • Oosten, A.
  • Roosekrans, P.
  • Van Der Schans, S.
  • Stam, M.

Abstract
    Interviews, visies, trends en projecten rond het thema water en de toenemende invloed ervan op de omgeving. Interviews met M.J.F. Stive (hoogleraar Kustwaterbouwkunde TU Delft) en T.M. Dircke (programmamanager Water ARCADIS) en de visie van S. Schaap, (dijkgraaf Waterschap Groot Salland). Ingezoomd wordt op de Europese Kaderrichtlijn Water, de stedelijke wateropgave en projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier en Strategisch MER Schelde-estuarium en waterkeringen n.a.v. de dijkdoorbraak in Wilnis.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors