IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Geologische inventarisatie van de Westerschelde
(1994). Geologische inventarisatie van de Westerschelde. Rijks Geologische Dienst: Nuenen. 21 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    De geologische inventarisatie van het Westerscheldegebied (vanaf de lijn Vlissingen-Breskens tot aan de Belgische grens bij het Verdronken Land van Saeftinge) heeft tot doel een digitaal bestand van eenduidige lithologische gegevens op te zetten die zowel als puntinformatie als in kaartbeelden tot uiting moet komen. In het werkproces zijn drie fasen te onderscheiden. 1. In de inventarisatiefase is alle beschikbare geologische informatie verzameld en in diverse bestanden gegroepeerd, namelijk de overzichten van: boorgegevens, korrelgroottegegevens, sonderingen, lithostratigrafische interpretaties sonderingen, foto's van boorkernen, lithostratigrafische interpretaties per boring en eerder uitgebrachte RGD-rapporten. 2. Tijdens de interpretatiefase van het onderzoek zijn alle

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top