IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Konsekwenties getijreduktie voor de zout/zoetverdeling bij gesloten Oesterdam en open Philipsdam
van der Wekken, A. (1986). Konsekwenties getijreduktie voor de zout/zoetverdeling bij gesloten Oesterdam en open Philipsdam. Notitie GWAO, 86.365. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: 's-Gravenhage. 7 pp.
Part of: Nota GWAO. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • van der Wekken, A.

Abstract
    Ter beperking van grote dwarsstromen op de plaats waar de Schelde- Rijnverbinding in het Volkerak uitmondt en van hoge snelheden op de Eendracht in de huidige situatie met gesloten Oesterdam, wordt overwogen het getij te reduceren door gebruikmaking van de stormvloedkering. Eveneens wordt overwogen de Krammersluiting te vervroegen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de zout-/zoetbelasting. In deze notitie wordt nagegaan of er gevaar bestaat dat de gestelde normen overschreden worden. Er is gebruik gemaakt van SYSAN- en DISTRO-berekeningen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author