IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onderzoek uraangehalte in Rijn- en Maaswater en Westerschelde: meetprogramma 1986
Kos, Th. (1986). Onderzoek uraangehalte in Rijn- en Maaswater en Westerschelde: meetprogramma 1986. Dienst Binnenwateren/RIZA: Lelystad. 4 + bijlage pp.

Available in  Author 

Keywords
Author keywords
    Oeververdediging

Author  Top 
  • Kos, Th.

Abstract
    Voor de oeververdediging wordt incidenteel gebruik gemaakt van fosforslakken. Als deze slakken in kontakt met water komen, komt door uitloging het metaal uraan vrij. Om een eventuele toename van het uraangehalte in de toekomst te kunnen bepalen, zal nu het achtergrond gehalte moeten worden bepaald. In deze notitie wordt voor de grote rivieren en de Westerschelde een bemonsteringsprogramma voorgesteld. Bemonsteringspunten, bemonsteringsfrequentie en bemonsteringsperiode worden aangegeven. Ook de analysemethode die zal worden gebruikt wordt vermeld.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author