IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verdieping Westerschelde: projectplan geulwandverdediging
(1997). Verdieping Westerschelde: projectplan geulwandverdediging. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 13 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    In 1995 is het Verdrag inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde tussen Nederland en Vlaanderen ondertekend. Als gevolg hiervan zullen de stroomsnelheden in het oostelijke gedeelte van de Westerschelde toenemen wat kan leiden tot een toenemende erosie van schorren en slikken. Om dit te voorkomen zullen oevervakken in de rivier oostelijk van Terneuzen worden verdedigd. In dit rapport wordt ingegaan op het projectplan geulwandverdediging.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top