IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De afwikkeling van het scheepvaartverkeer via het sluiscomplex Terneuzen en op het kanaal Terneuzen-Gent
de Visser, A. (1986). De afwikkeling van het scheepvaartverkeer via het sluiscomplex Terneuzen en op het kanaal Terneuzen-Gent. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 17 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • de Visser, A.

Abstract
    T.b.v. de Werkgroep Afwikkeling Scheepvaartverkeer (TGAS) van de Technische Schelde Commissie (TSC), Sub-Commissie Kanaal van Terneuzen naar Gent (STG) zijn onderzocht: prognoses voor het zeescheepvaartverkeer naar de havens van Terneuzen, Sluiskil, Sas van Gent en Gent, kapaciteitsberekeningen voor de nieuwe grote zeesluis bij Terneuzen en een verkeersafwikkelingsonderzoek ter plekke. Uit de onderzoeksresultaten m.b.t. de wachttijden en wachtkosten blijkt dat bij een toenemend aanbod van zeescheepvaart de problemen voor de verkeersafwikkeling fors toenemen. Door het beschikbaar komen van de nieuwe grote zeesluis vindt een drastische reduktie van passeertijden en passeerkosten plaats. E.e.a. loopt echter weer snel op bij toenemend aanbod van zeescheepvaartverkeer wanneer de beperkingen van de verkeersafwikkeling op het kanaal en de aanloopmogelijkheden (tijpoorten) van de noordelijke voorhaven blijven bestaan.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author