IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ruiende Bergeenden in de Westerschelde
Geelhoed, S.C.V.; Swaan, A.H. (2002). Ruiende Bergeenden in de Westerschelde. Bureau Fauna Onderzoek (BFO): Egmond-Binnen. 39 + bijlage pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Aquatic birds; Fauna; Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) [WoRMS]; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Geelhoed, S.C.V., more
  • Swaan, A.H.

Abstract
    Bespreekt de bevindingen van een veldonderzoek naar aantallen, verspreiding en terreingebruik van (ruiende) Bergeenden in de Westerschelde. De resultaten van een korte literatuurstudie en een globale analyse van hoogwatertellingen zijn opgenomen. Dit rapport werd samengesteld in het kader van een breder onderzoek naar het gebruik van de (vaar)geulen in de Westerschelde door vogels.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors