IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Vergelijking van modelresultaten RIKZ- en WL-onderzoek naar verspreiding boorspecie Westerscheldetunnel
Kranenborg, E.J. (1999). Vergelijking van modelresultaten RIKZ- en WL-onderzoek naar verspreiding boorspecie Westerscheldetunnel. WL | Delft Hydraulics: Delft. 12 + figuren pp.

Available in  Author 

Keywords
    Drilling fluids; Modelling; Tunnels; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Kranenborg, E.J.

Abstract
    De aanleg van de Westerscheldetunnel heeft in het kader van MER aanleiding gegeven tot het uitvoeren van modelstudies om de effecten in de Westerschelde van het storten van resulterend boorspecie te bestuderen: een studie door het RIKZ en een RESTWES-studie door WL. Deze modellen zijn op verschillende concepten gebaseerd en daardoor rijst de vraag in hoeverre de verkregen resultaten vergelijkbaar zijn. Doel van onderhavige studie is 1) de resultaten te vergelijken en 2) de verschillen tussen de resultaten te interpreteren in termen van gemodelleerde processen. Het verschil in resultaten kan verklaard worden uit het gebruik van een tweedimensionale modellering in de WL-studie in plaats van een drie-dimensionale modellering in de RIKZ-studie. Op grond van onderhavige studie wordt geconcludeerd dat er geen aanleiding is de conclusies van de RIKZ-studie te herzien.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author