IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De geologische opbouw van de ondergrond van het mondingsgebied van de Westerschelde en de rol hiervan in de morfologische ontwikkeling
van der Spek, A.J.F.; Frantsen, P.J.; Menkovic, A.; Ebbing, J.H.J. (1997). De geologische opbouw van de ondergrond van het mondingsgebied van de Westerschelde en de rol hiervan in de morfologische ontwikkeling. TNO-rapport, NITG 97-284-B. TNO: Haarlem. 48 + figuren + bijlagen pp.
Part of: TNO-rapport, more

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • van der Spek, A.J.F., more
  • Frantsen, P.J.
  • Menkovic, A.
  • Ebbing, J.H.J.

Abstract
    Vastlegging van geologische kennis over de plaats en aard van stroomresistente lagen , en het vaststellen van hun invloed op de opgetreden en toekomstige ontwikkelingen van geulen en platen. Het achterliggende idee is dat lagen in de ondergrond met een lage erosiegevoeligheid het vrijelijk verplaatsen van met name geulen kunnen belemmeringen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors