IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Scaldit-rapport - Transnationale analyse van de toestandsbeschrijving voor het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde: pilootproject voor het testen van de Europese richtsnoeren
(2004). Scaldit-rapport - Transnationale analyse van de toestandsbeschrijving voor het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde: pilootproject voor het testen van de Europese richtsnoeren. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. IX, 194 + cd-rom pp.

Available in

Keywords
    Climate; Environmental impact; Geology; Land use; Socioeconomic aspects; Soils; Surface water; Topographic features; Water management; Water policy; Water use; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Schelde R. [Marine Regions]; France, Escaut R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water; Fresh water

Project Top 

Abstract
    Gaat in op de doelstellingen, organisatie en coördinatie van het Scaldit-project en situeert de Kaderrichtlijn Water (KRLW). In de daaropvolgende hoofdstukken wordt een transnationale analyse van de toestandbeschrijving van het stroomgebiedsdistrict van de Schelde beschreven met de focus op de coördinatiemethodes en de resultaten op districtsniveau en een analyse van die resultaten. Per hoofdstuk worden de inhoudelijke linken met de KRLW aangegeven en de van toepassing zijnde begrippen toegelicht.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top