IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Karakterisering stroomgebied Schelde: rapportage van Nederland over de invulling van de Kaderrichtlijn Water in het stroomgebied Schelde conform artikel 5
(2004). Karakterisering stroomgebied Schelde: rapportage van Nederland over de invulling van de Kaderrichtlijn Water in het stroomgebied Schelde conform artikel 5. Projectbureau IKS: The Netherlands. 115 + bijlage pp.

Available in
Document type: Final report

Keywords
    Water management; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Abstract
    Doel van de Kaderrichtlijn Water, vastgesteld op 22 december 2000 hebben de lidstaten afgesproken om de kwaliteit van alle Europese wateren in een goede toestand te brengen. Voor het bereiken van deze milieudoelstelling hebben zij waterbeheer op het niveau van de stroomgebieden als uitgangspunt gekozen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top