IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Zandtransportmodel Westerschelde: stochastisch onderzoek zandtransportformule
(1985). Zandtransportmodel Westerschelde: stochastisch onderzoek zandtransportformule. Waterloopkundig Laboratorium: Delft. 56 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Models; Sediment transport; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Abstract
    Er wordt een beschrijving gegeven van een gegevensbestand waarin alle beschikbare stroomsnelheids- en koncentratiemetingen van de Westerschelde zijn verzameld. Ook is getracht de gemeten zandtransporten te beschrijven met behulp van een eenvoudige formule waarbij het zandtransport wordt opgevat als een machtsfunktie van de gemiddelde stroomsnelheid. De metingen zijn onderverdeeld naar geulvak, getijfase (eb of vloed) en meetjaar. Met behulp van regressie-analyse is de optimale waarde van de koëfficiënten in de zandtransportformule bepaald.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top