IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Risicoanalyse maritieme toegang tot de havens van Gent en Terneuzen
de Kruijk, D.S. (1998). Risicoanalyse maritieme toegang tot de havens van Gent en Terneuzen. MSc Thesis. TU Delft: Delft. 2 vols pp.

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
    Marine; Brackish water
Author keywords
    access channel · inland navigation · risk analysis

Author  Top 
  • de Kruijk, D.S.

Abstract
    Met een FMEA analyse (Failure Mode and Effect Analyses) wordt een balans opgemaakt van alle mogelijke ongewenste gebeurtenissen die de groei van de havens van Gent en Terneuzen kunnen beperken. Deze FMEA analyse resulteert in de conclusie, dat stremmingen en ongevallen de belangrijkste ongewenste gebeurtenissen zijn. Op basis van deze conclusie wordt, gebruikmakend van beschikbare ongevalsgegevens over de periode 1988-1996, dieper ingegaan op de ongevallen bij de Westerschelde, bij het sluizencomplex bij Terneuzen en op het kanaal Gent-Terneuzen. Vervolgens wordt m.b.v. Markovketens de bedrijfszekerheid van het sluizencomplex bij Terneuzen onderzocht. Geconcludeerd wordt dat infrastructurele aanpassingen aan de maritieme toegang tot de havens van Gent en Terneuzen nodig zijn, waarvoor aanbevelingen gedaan worden, maar dat de bouw van een tweede zeesluis ter verbetering van de bedrijfszekerheid moeilijk te verantwoorden is.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author