IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Boren van tunnels voor rail- en wegverbindingen. Eindrapportage
(1993). Boren van tunnels voor rail- en wegverbindingen. Eindrapportage. Afdeling Bouw- en Waterbouwkunde van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI): [s.l.]. 223 + bijlagen pp.

Available in
Document type: Final report

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van boortunnels voor rail- en wegverbindingen vanuit het gezichtspunt van de gebruiker, de techniek en de omgeving. Tot op heden zijn in Nederland nog geen boortunnels voor rail- en wegverbindingen uitgevoerd. Wel bestaan er verschillende projecten waar boortunnels toegepast zouden kunnen worden, zoals: - de Westerschelde Oeververbinding; - spoorverdubbeling in Delft; - metro uitbreiding Rotterdam; - langzaam verkeertunnel Heinenoord. Gezien de uitgevoerde projecten in vergelijkbare grondsoorten elders in de wereld is aangetoond dat het realiseren van boortunnels in Nederland technisch haalbaar is.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top