IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Zeedijken in een breder perspectief: onderzoek in het kader van het project Blauwe Delta
van Pijkeren, L. (2001). Zeedijken in een breder perspectief: onderzoek in het kader van het project Blauwe Delta. MSc Thesis. TU Delft: Delft. 86 + bijlagen pp.

Available in  Author 
    VLIZ: Non-open access 242209
Document type: Dissertation

Keywords

Author  Top 
  • van Pijkeren, L.

Abstract
    Doel van dit afstudeerwerk is tweeledig en luidt: 1. Het inventariseren en ontwikkelen en ontwikkelen van flexibele en duurzame alternatieven voor het verbeteren van de zeedijken in Zeeland om hogere belastingen te kunnen keren, waarbij tevens ruimte is voor andere functies op en rond de waterkering. 2. Het opstellen van een probalistisch model om de toepasbaarheid te kunnen toetsen van de uit het voorgaande geselecteerde meest veelbelovende alternatieven, op de potientiële locaties langs de Ooster- en Westerschelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author